مقالات

شرکت طب پلاستیک

مقاله پلاستیک
در حال حاضر چندین هزار نوع پلاستیک تجارتی وجود دارد ، این تنوع از اختلاف در ساختار مولکولی ...
معرفی اصول طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک
قالب سازی پلاستیک به روش های مختلف انجام می گیرد یکی از مهمترین و پر کاربرد ترین این ...
پلاستیک چیست؟
پلاستیک محصولی است که به منظورهای مختلفی بکار می رود.پلاستیک ممکن است سخت یا نرم باشد شفاف یا ...
0