صفحه نخست

طب پلاستیک

تولید کننده انواع قطعات پلیمری غذایی و دارویی

گروه صنعتی دانش بنیان

گروه صنعتی دانش بنیان

طب پلاستیک

تولید کننده انواع ظروف بهداشتی سفره ای

previous arrow
next arrow
Slider

درباره ما

طب پلاستیک تولیدکننده نمونه کشوری و صادرکننده نمونه استانی ظروف یکبارمصرف بهداشتی دارویی و غذایی، فعالیت تولیدی خودرا از سال 1377 با هدف تامین نیازهای داخلی و ورود به بازارهای رقابتی منطقه آغاز کرد. تولید بهترین محصولات با بهره گیری از فناوری روز دنیا و استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه ، درکنار توجه ویژه مدیریت مجموعه به امرتحقیق و توسعه ، حضور فعال در تشکل های صنفی و تخصصی از جمله انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و انجمن صنایع همگن پلاستیک و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی زمینه ساز توفیقات متعدد طب پلاستیک در عرصه های داخلی و منطقه ای بوده است .  دریافت گواهینامه ایزو 2008:9001 - 14001:2004 - 18001:2007 - 22000:2005 گام دیگری درراستای احترام به حقوق مصرف کننده و ارتقای کیفیت تولیدی و خدماتی طب پلاستیک می باشد.
این شرکت در سال 1391 موفق به دریافت گواهینانه رعایت حقوق مصرف کننده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان گردید تا این گواهینامه را به ویترین افتخارات خود اضافه نماید .
همچنین در همین سال این شرکت موفق به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه خود یعنی شرکت دانش بنیان طب پلاستیک گردید تا گام بلندی در عرصه تکنولوژی های روز دنیا برداشته باشد .

tandis

توانمندی ها

هم اکنون مجموعه طب پلاستیک و اقمارش با راه اندازی سومین واحد تولیدی مجموعه در سال 1390 در استان سمنان به ظرفیتی بالغ بر یکصد خط تولید دست یافته است . این مجموعه توانسته است با عرضه محصولات با کیفیت ، تنوع و حجم بالا تعریف جدیدی از صادرات تولیدات یکبارمصرف پلیمری ارائه دهد ، به گونه ای که کشورهای منطقه ، ایران را با تولیدات این شرکت و اقمارش به عنوان قطب یکبارمصرف منطقه می شناسد .

0

مشتریان ما

0

همکاران

0

فروشگاه ها و عوامل فروش

فناوری IML

IML یا In Mold Labling ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاری درون ﻗﺎﻟﺐ (ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮف) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻇﺮوف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش، ﻟﻴﺒﻞ ﺑﺨشی ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﺑﺪﻧﻪ ﻇﺮف می ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ زنی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و برتری برای ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻇﺮوف و ﻳﺎ روش ﻫﺎي قدیمی اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن می ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑبی ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ بندی ﺑﺮﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن واﻗﻔﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺼﻮل تولیدی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮی، ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑتی راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ.
ظروف IML ﺗﻤﺎم وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻜﻴﻞ ﺻﺎدراﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی راﻳﺞ و ﺑﻬﺪاﺷتی را دارد

iml-teh

اخبار و تازه ها

۳۰ درصد قطعات خودرو از پلاستیک است
نائب رئیس انجمن پلاستیک و پلیمر ایران گفت: در حال ...
ارتقای صنعت پلاستیک در گرو صادرات
فصل اقتصاد - مدیر عامل شرکت آبتین پلاستیک گفت:رونق صادرات ...
تبدیل تهدید آلودگی‌های پلاستیکی به فرصت
اخبار پلاستیک به نقل از “خبرگزاری ایسنا”، با تشدید سیلاب‌های ...
طب پلاستیک بیست ساله شد
 طب پلاستیک بیست ساله شد ظهر پنجشنبه ۲ام شهریور ماه، ...
0